Technika w Twoim domu

Technika w Twoim domu

Wielu z nas korzysta z rozwiązań techniki wprowadzonych przez Inżynierów, jednak bardzo wielu z nas nie wie co i jak stworzono. Wszystko kupujemy w sklepach - chemię, narzędzia, itp, jednak wiele, rzeczy możemy zrobić tak naprawdę sami we własnym domu. Temu jest poświęcona ta strona. Zestawiliśmy tu najistotniejsze informacje z technicznego punktu widzenia, bez których ludzkość by nie istniała. Zobacz co możesz zrobić we własnym zakresie, co przygotować i co kupić. Poznaj zagadnienia techniki grzewczej, chłodniczej czy też chemicznej.
Porady dla inżynierów.

Stwierdzono, że niektóre drobnoustroje (bakterie, pleśniaki) hamują rozwijanie się innych drobnoustrojów przez wydzielanie swoistych substancji chemicznych. zwanych antybiotykami. Substancje te mają działanie wybiórcze i są toksyczne tylko dla pewnych określonych drobnoustrojów - antagonistycznych w stosu: ku do „producenta” antybiotyku. Myśl wykorzystania antagonizmu drobnoustrojów do obrony organizm, ludzkiego przed bakteriami chorobotwórczymi stanowiła przełom w historii współczesnego lecznictwa. Obserwacja Fleminga, że w sąsiedztwie rozwijając; się grzybni pleśniaka szczepu pénicillium notatum rozwój kolonii bakterii ulep zahamowaniu, stała się podstawą do wniosku, iż grzybnia wydziela swoisty „jad”, antybiotyk, który nazwano penicyliną. Wieloletnie badania doprowadziły do opracowania przemysłowej produk; penicyliny metodą fermentacji głębinowej, przy której podstawowe znaczenia ma a) stworzenie optymalnych warunków do rozwoju grzybni i do produkowana przez nią antybiotyku; b) zachowanie sterylności roztworu fermentującego (tzw. brzeczki). Zapobiega to zużywaniu antybiotyku na niszczenie bakterii obecnych w zakażonej brzeczce i poprawia znacznie wydajność procesu. Każdy antybiotyk produkowany jest przez określone szczepy drobnoustrojów. Penicylinę wytwarza najaktywniej szczep — pénicillium chrysogenim.

czytaj więcej | | |